Mellemørebetændelse

Mellemørebetændelse med øreflåd

Mellemørebetændelse er betændelse i mellemørets slimhinde og opstår som en bakteriel komplikation til luftvejsinfektioner.
Særligt mindre børn har risiko for at få mellemørebetændelse efter forkølelsessygdomme.

Smitteforhold
Øreflåd indeholder oftest bakterier, der ikke kan forårsage sygdom hos andre børn. Derfor smitter øreflåd almindeligvis ikke, men i få tilfælde indeholder øreflåddet bakterier, der kan fremkalde sygdom hos andre.

Symptomer
Mellemørebetændelse kan give udtalte smerter i ørerne, og små børn tager sig ofte til ørerne. Undertiden er der kun almene symptomer, hvor børnene er irritable, appetitløse, har let feber, eventuelt mavesmerter, opkastning eller diarre. Det første symptom kan være øreflåd på grund af, at trommehinden er bristet.

Behandling
Lægen tager stilling til, om der skal iværksættes behandling.

Forholdsregler
Børn med øreflåd må modtages i institution, hvis de i øvrigt virker raske, og hvis lægen mener, at der ikke er smitterisiko. Det er dog en forudsætning, at øreflåd ikke medfører særlige pasningsproblemer.
Hvis et barn i institution eller skole pludseligt får øreflåd, bør barnet hentes hjem og læge kontaktes.