Kørekort

Lægeattest ifm. kørekort

Når du skal have lavet lægeattest i forbindelse med kørekort, skal du udfylde et skema online inden du møder i klinikken. Det gøres ved at klikke her.


Er du over 70 år?

Den 1. juni 2017 trådte der nye regler i kraft om fornyelse af  kørekort for ældre. Det betyder, at hvis du er fyldt 70 år eller mere, og du skal have fornyet dit kørekort, skal du som udgangspunkt ikke aflevere en lægeattest, når du ansøger om fornyelse af dit kørekort. Kørekort til gruppe 1 udstedes som udgangspunkt med en gyldighed på 15 år, medmindre kørekortet begrænses som følge af helbredsmæssige forhold.

Gruppe 1:

AM – Stor knallert

A1 – Lille motorcykel

A2 – Mellemstor motorcykel

A – Stor motorcykel

B – Almindelig personbil

BE – Almindelig bil med  stort påhængskøretøj

TM – Traktor og motorredskab

Du skal være opmærksom på, at hvis dit kørekort tidligere har været tidsbegrænset af helbredsmæssige årsager, skal du fortsat aflevere en lægeattest ved fornyelse, ligesom dit kørekort kan blive tidsbegrænset.