Klinikkens visioner

Vores vision er at skabe en klinik med:

  • Høj faglig kvalitet i patientbehandlingen
  • En oplevelse af samhørighed og arbejdsglæde, og at der er gensidig tillid, åbenhed, tryghed og hjælpsomhed
  • En god stemning i praksis, hvor patienterne er glade for at komme og der er høj patienttilfredshed
  • Et sigte mod at styrke og synliggøre almen praksis som en respekteret og ligeværdig samarbejdspartner i det samlede sundhedsvæsen
  • Nysgerrig efter og parathed til udvikling og forandring