Diarre

Maveinfektion med diarré
Infektioner i mave-tarm-kanalen forårsages oftest af virus (fx rotavirus), men kan også være forårsaget af bakterier (fx salmonella) eller parasitter (fx Giardia lamblia).
Ved diarre forstås pludseligt opståede, vandtynde afføringer eller flere løsere afføringer inden for 1 døgn. For at man kan tale om diarre, skal der være sket en klar ændring af afføringens konsistens eller hyppighed i forhold til det sædvanlige afføringsmønster.

Smitteforhold
Mennesker med sygdomsfremkaldende vira eller bakterier i tarmen udskiller disse med afføringen. Smitstoffet kan spredes fra afføringen via hænderne til mund, til legetøj og til madvarer.
Den væsentligste smitteoverførsel i en institution sker fra en person med akut diarresygdom. Raske smittebærere forekommer, men de smitter kun i mindre grad, da afføringen er normal, og da antallet af vira og bakterier er ret lille. Fødevarer kan indeholde smitstof og forårsage smitte.

Symptomer
De hyppigste symptomer på maveinfektioner er opkastning, diarre, mavesmerter og eventuelt feber. Mavesmerterne er ofte turevise.

Behandling
Kun i sjældne tilfælde er der grund til at give medicin for maveinfektioner.
Det er vigtigt, at man drikker rigeligt for at undgå væsketab, som er særligt udtalt, hvis der også er opkastning eller feber.

Forholdsregler
På grund af smitte via hænderne er god håndhygiejne den bedste måde at afbryde smittevejene på. Hænderne skal vaskes efter toiletbesøg, hjælp til toiletbesøg eller bleskift samt inden spisning og håndtering af madvarer. Barnets hænder skal også vaskes.
Forholdene ved indretning af pusleplads er beskrevet i afsnittet “Hvorfor bliver man syg”.
I tilfælde af smitsom diarre i institutionen bør hygiejnen suppleres med følgende:

•Personalet bør bruge éngangshandsker, når en ble med afføring skiftes
•Der bør kun anvendes éngangsbleer, éngangsvaskeklude og éngangshåndklæder
•Efter hver skiftning afvaskes underlaget eller aftørres med sprit eller spritservietter
•Hænderne vaskes grundigt eller indgnides med hånddesinfektionsmiddel, fx med spritgel i 70% koncentration tilsat håndplejemiddel (evt. kan spritservietter anvendes)
•Toiletter afvaskes med almindeligt rengøringsmiddel.
•For at undgå smitte fra madvarer bør disse opbevares og tilberedes omhyggeligt.

Lægen bør kontaktes:

•hvis det drejer sig om et spædbarn
•hvis der er blodig afføring
•hvis barnet er sløvt og fraværende
•hvis der er tegn på smerter i maven
•hvis barnet kun drikker ganske lidt, eller hvis det tisser mindre, end det plejer
•hvis den påbegyndte behandling ikke virker, eller der kommer tilbagefald.

Langvarig diarre
Langvarig diarre hos børn kan have flere årsager. Der kan dels være tale om tarmsygdomme forårsaget af infektioner, men også om overfølsomhedsreaktioner over for visse madvarer. Ved længerevarende diarre bør forældrene henvende sig til lægen for at få undersøgt barnet, idet langvarig diarre kan forhindre, at barnet optager de nødvendige næringsstoffer, hvilket kan påvirke almentilstanden.
Parasitten Giardia lamblia kan i nogle tilfælde være årsag til vedvarende diarreudbrud i daginstitutioner. Symptomerne er oftest længerevarende diarre, evt. vekslende med perioder med normal afføring. Der er næsten aldrig feber eller opkastninger, men undertiden turevise koliksmerter, kvalme, træthed og vægttab. Giardia lamblia kan behandles med medicin efter lægens anvisning.

Andre lidelser med diarre
Mavesmerter, opkastning og diarre kan også skyldes andre lidelser i maven. Desuden får mindre børn ofte opkastning eller diarre ved mange sygdomme uden for mave-tarm-kanalen, fx halsbetændelse, mellemørebetændelse og urinvejsinfektion.