Graviditet

Graviditet

Hvis du er uønsket gravid.

Hvis du er blevet uønsket gravid, så kontakt klinikken telefonisk, så vi kan hjælpe og vejlede dig, hvis du ønsker hjælp til at afbryde graviditeten. Vi tilbyder abortstøttesamtaler i lægehuset – både før og efter en eventuel abort.

Når du er ønsket gravid

​Tillykke med din graviditet.

Som gravid tilbydes du 3 forebyggende graviditetsundersøgelser som varetages af os i lægehuset. Herudover tilbydes alle gravide to ultralydsscanninger i uge 11-13 og uge 20-22. Formålet med undersøgelserne er at rådgive dig og følge din graviditets udvikling, så du forbliver rask gennem hele graviditeten samt at forebygge komplikationer til din graviditet, fx. sukkersyge og svangerskabsforgiftning.

8 uger efter du har født, tilbydes du ligeledes en efterfødselsundersøgelse hos os. Alle undersøgelser er gratis.

Kosttilskud i graviditeten

  • Vitamin D tilskud 10 mikrogram = 400 IU dgl. i hele graviditeten.
  • Hvis der ikke indtages mælkeprodukter anbefales tilskud med calcium svt. 500 mg dagligt i hele graviditeten
  • Folinsyre 400 mikrogram dagligt fra graviditeten planlægges til og med uge 12.
  • Jerntilskud 40-50 mg dagligt fra uge 10 og resten af graviditeten.

Tidsbestilling til undersøgelser

  • Undersøgelsen i uge 8-10: Bookes online hos sygeplejersken.
  • Undersøgelsen i uge 25: Bookes online
  • Undersøgelsen i uge 32: Bookes online
  • Undersøgelsen 8 uger efter fødslen: Bookes online
  • Kighostevaccination mellem uge 24 og uge 32: Bookes online hos sygeplejersken

Den graviditetsuge du er i, udregnes fra sidste menstruations første dag

Sørg altid for at lave en urinprøve før enhver konsultation hos lægen, når undersøgelsen gælder din graviditet.

Hvad vurderer vi til undersøgelserne?

Ved hver undersøgelse hos os vurderer vi, om din graviditet udvikler sig som forventet i forhold til den graviditetsuge, du er i. Derudover rådgiver vi om eventuelle kendte sygdomme hos dig og/eller problemstillinger og bekymringer, du kan have som kommende forælder.

Undersøgelsen i uge 8-10

Vi udfylder din vandre- og svangrejournal med det forventede graviditetsforløb, dit valg af sundhedsvæsenets tilbud bl.a. prænatal diagnostik og rådgivning. Herudover foretager vi en samtale om forbrug af medicin, tobak, alkohol og rusmidler samt allergisk sygdom. Vi tager blodprøver (blodtype, blodprocent, antistoffer m.m.) måler dit blodtryk, undersøger din urin og så får du en opfølgende tid hos os til svar på blodprøver og til opklarende spørgsmål. Har du kronisk sygdom vil vi ofte henvise dig til et hospital, som skal følge dig gennem din graviditet.

Undersøgelsen i uge 25

Vi vurderer din almene trivsel og din graviditets udvikling. Er din blodtype rhesus-negativ, skal du have taget nogle supplerende blodprøver. Vi måler blodtryk, undersøger din urin og vejer dig. Vi spørger ofte til, hvordan arbejdet går, om du har smerter ligesom vi drøfter muligheder for barselsorlov samt evt. reaktioner på graviditeten og det at blive forældre.

Undersøgelsen i uge 32

Vi vurderer din almene tilstand, bl.a. behov for aflastning, forventninger til fødsel og barselsperiode. Vi vejer dig, måler dit blodtryk, undersøger din urin og vurderer om du har tegn til graviditetskomplikationer, såsom svangerskabsforgiftning, truende tidlig fødsel etc. Hertil taler vi om praktiske forhold i forbindelse med den kommende fødsel.

Undersøgelsen 8 uger efter fødslen

Vi vurderer din almene tilstand efter fødslen og følger op på evt. forhold, der skal kontrolleres efter fødslen fx blodprocent, blodtryk, vægt, følger efter fødselsbristninger etc. Vi spørger ind til fødselsforløbet og hvordan de første par måneder er gået. Herudover drøfter vi mulige former for prævention, hvis du ikke planlægger en ny graviditet i nær fremtid.

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os i lægehuset.