AKUTTIDER

Akuttider uden forudgående tidsbestilling :

- Vi har dagligt akuttid mellem kl. 8-9-Perioden er reserveret til vurdering af akut sygdom eller forværring af sygdom der skal vurderes samme dag. Den er derfor ikke brugbar til attester, kontroller, psykiske problemstillinger eller lignende.

-Scan sundhedskort eller -app og henvend jer hos sekretæren, når I ankommer i akuttiden. I vil da blive set hos en læge eller sygeplejerske efter tur.